اجتماع محور

پنج‌شنبه 7 مرداد 1395 ساعت 13:06

اجتماع محوررویکردی است در پیشگیری که در آن به نقش عوامل محیطی و اجتماعی در کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی مردم توجه می شود.

رویکرد اجتماع محور، رویکردی بر اساس مد ل محیطی اجتماعی و مداخله کامل و مؤثر ذی‌نفعان در یک اجتماع کوچک و یا community است که در آن اعضاء برای ارتقاء شرایط خود، به عمل اجتماعی مطابق برنامه‌ریزی‌های محلی اقدام می‌کنند.

ساماندهی افراد که نمایانگر سازمانها دسته بندی ها یا تشکل هائی است که موافق کار با همدیگر بخاطر کسب یک هدف مشترک هستند . (فیگر و راجرز 1989 )

 
ادامه مطلب ...

سلام

سه‌شنبه 5 مرداد 1395 ساعت 16:47

سلام

( تعداد کل: 7 )
<<    1       2